More Website Templates @ TemplateMonster.com - September08, 2014!Általános Szerződési Feltételek

Digital Currency Korlátolt Felelősségű Társaság.

Készült: 2015. március 1.
Hatályos: 2015 március 15-től.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

Mobil: 06-30-427-46-26

Online ügyfélszolgálat: rendeles[kukac]bitcointrader.hu


1. A Megbízott neve, címe és az Általános Szerződési Feltételek célja, hatálya


1.1. A Megbízott megnevezése, székhelye

Cég neve: Digital Currency Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szántó-Kovács János út 24. II/9.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Szántó-Kovács János út 24. II/9.
Cégjegyzékszáma a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon: 15-09-081680
Adószám: 24880480-1-15
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-66087292 (Erste Bank)

A továbbiakban: Megbízott

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya

1.2.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja a Megbízott közvetített szolgáltatásának és ennek igénybevételének, jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása, különös tekintettel a Szolgáltatás tárgyára és a fizetés rendjére.
1.2.2. A Megbízott jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel jogosult megbízási alapon Bitcoin vásárlás és eladás megrendelések teljesítésére és Bitcoinhoz kapcsolódó Szolgáltatások nyújtására, amely Szolgáltatásokat a Megrendelők számára az irányadó jogszabályokra figyelemmel, a jelen vállalkozási feltételekkel biztosít.
1.2.3. A Szolgáltatások Megrendelője lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya kiterjed az Internet-felhasználókra (internetes látogatókra) és a Megbízottra is.

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya

1.3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. március 1-jétől hatályosak.
1.3.2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed valamennyi földrajzi területre, ahol a Megbízott Szolgáltatásokat nyújt.

1.4. Fogalom-meghatározások

Az Általános Szerződési Feltételekben amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

Internet-felhasználó: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a www.bitcointrader.hu látogatója és felhasználója.

Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki igénybe veszi a www.bitcointrader.hu, illetve a Megbízott szolgáltatásait.

Szolgáltatás: az a folyamat, melynek során a Megrendelő megadja a személyes adatait (melyet a Digital Currency Kft. az Adatvédelmi Szabályzat alapján kezel), illetve elfogadja a Felhasználási Szerződés feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot és ezt követően megrendeli a szolgáltatást.

Aktuális árfolyam: Az az árfolyam, melyen a Bitcoint Megrendelő részére értékesíti, eladja. Az aktuális árfolyam folyamatosan megtekinthető a https://bitcointrader.hu/bitcoin-vasarlas.html oldalon. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tőzsdei termékekhez hasonlóan a Bitcoin ára is folyamatosan változik, így az aktuális árfolyam értéke is nőhet, illetve csökkenhet. 25 ezer Forint alatti megrendelés esetén 2000 Ft egyszeri tranzakciós díj is levonásra kerül az átutalt összegből.
Adatvédelmi Szabályzat: mely a Digital Currency Kft. adatvédelmi és adatkezelési alapelveit és politikáját tartalmazza.

1.5. Közzététel A mindenkor hatályos üzletszabályzat az interneten tekinthető meg (ÁSZF és Adatvédelem oldalon.)


2. A Megbízott által nyújtott Szolgáltatások meghatározása

2.1. A Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása

Bitcoin vásárlás szolgáltatás: a Megbízott által közvetített Bitcoin vásárlás, majd a vásárolt Bitcoin eljuttatása Megrendelő részére elektronikus úton. Bitcoin vásárlás szolgáltatást bármely Megrendelő, Vevő megrendelheti.

A Megbízott Bitcoin vásárlási szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás menete, hogy a Megrendelő banki átutalással fizeti be a Megbízott bankszámlájára a vásárlásra szánt összeget. Megbízott a beérkezett forint összegből aktuális árfolyamának megfelelően Bitcoint vásárol külföldi tőzsdéken, majd a megvásárolt Bitcoint a Megrendelő által megadott Bitcoin címre eljuttatja. Fontos: 30 ezer Forint alatti megrendelés esetén 2000 Ft egyszeri tranzakciós díj is levonásra kerül az átutalt összegből. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Bitcoin utalások visszafordíthatatlanok, így a tévesen megadott Bitcoin cím esetén adódó károkért a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal.


3. Általános tudnivalók, feltételek

3.1. A Megbízott Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása A Megbízott felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások igénybevételével 1. A Megrendelő elfogadja a Megbízott Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező érvényűnek veszi.

3.2. A Megrendelés, vásárlás elfogadása A Megrendelést csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Megrendelő az alábbi oldalakon található kötelezően kitöltendő adatbeviteli mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Digital Currency Kft. (http://www.bitcointrader.hu) felelősséget nem vállal.

3.3. A szolgáltatások igénybevételének módja
1. a Szolgáltatások elérhetősége: www.bitcointrader.hu
2.A Megrendelőnek a http://www.bitcointrader.hu/bitcoin-vasarlas.html oldal adatbeviteli mezőjében kell megadnia a nevét, címét, telefonszámát, a bitcoinok kézbesítési helyét, email címét, majd ezt követően el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és a „Megrendelés” gombra kell kattintania.
3. Ezt követően a honlapon értesítést kap a sikeres megbízás leadásáról, illetve rendeléséről e-mailt is kap a rendeles@bitcointrader.hu címről.
4. Ezt követően a Megrendelőnek a megbízás véglegesítéséhez át kell utalnia a vásárlásra fordítani kívánt összeget Megbízott bankszámlájára. Az utalás megjegyzés rovatában meg kell adnia megrendelésének egyedi azonosító számát, illetve nevét.
5. Probléma esetén az ügyfélszolgálat tud információt nyújtani a következő elérhetőségeken:
online ügyfélszolgálat: rendeles[kukac]bitcointrader.hu


4. Rendelés és szállítás

4.1. A Megrendelő által kifizetett szolgáltatás során vásárolt Bitcoin minden esetben digitális formában fog megjelenni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Bitcoin, mint digitális adat, kézzel meg nem fogható, az csak elektronikus formában tárolható, fogadható és küldhető. Megrendelő és Megbízott közösen kijelentik és elfogadják, hogy a Bitcoin hálózat jellegéből adódóan minden Bitcoin tranzakciót a hálózat számítógépei igazolnak, azok publikusak és mindenki számára elérhetőek. Ennek tudatában a megbízás teljesítésének igazolására a Bitcoin blokkláncban található tranzakciós azonosítókat (transaction ID) veszik alapul. Megrendelő és Megbízott közösen elfogadják, hogy elsődlegesen a tranzakciók ellenőrzésére a www.blockchain.info weboldalt használják, mely egy tőlük független harmadik fél és tartalmazza az összes Bitcoin tranzakció adatait. Megbízott a rendelés teljesítésekor a Bitcoin utalásnál megjegyzés mezőben feltünteti a megrendelés számát.


5. A felelősség korlátozása

5.1. Felelősség a használat során: A Szolgáltatásokat a Megrendelők saját felelősségükre használhatják. A bitcointrader.hu üzemeltetője nem tartozik felelősséggel a harmadik fél által szolgáltatott információtartalmakért, amelyek magán a weboldalon illetve az azon keresztül letölthető dokumentumokban megjelennek. A bitcointrader.hu üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azon esetleges károkért, amelyek 1. a szolgáltatás esetleges átmeneti használatra képtelen állapotából származnak; 2. harmadik félnek felróható okokból (nem megfelelő működés, hiányosság, hiba, üzemzavar, információtovábbítási késedelem, vírus, hackertámadás, vonalhiba) keletkeznek. Ide értve a vásárlás során harmadik félnél fellépő vis majort, csődöt, hackertámadást.

5.2. Hibás használat: A fizetés lépéseit pontosan kell követni. Hibás kezelésből eredő károkért (pl. többszörös online utalásért) felelősséget nem vállalunk. 5.3. Hibás adatmegadás Amennyiben a Megrendelők hibás adatot adnak meg, például e-mail cím, Bitcoin cím, illetve telefon- vagy mobiltelefonszám, a Megbízott semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.


6. Adatvédelem


A Digital Curency Kft. a megbízók adatait a megbízás teljesítése és a megbízás feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szükséges mértékben, a 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja. A vásárlók adatait harmadik félnek nem adja át, adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően jár el.


7. Fizetés


A bitcointrader.hu Bitcoin vásárlás szolgáltatás díjának kiegyenlítése banki átutalás ellenében történik.


8. Számlázás


Megbízott a megrendelés teljesítése után számlát állít ki a szolgáltatás díjáról megrendelő részére, melyet e-mailben juttat el Megrendelőnek.